Kanske har du drabbats av någon form av livskris exempelvis skilsmässa, arbetslöshet, förlust av nära anhörig. Är du utmattad eller känner dig deprimerad?

Jag har arbetat som psykolog och med psykoterapi sedan mitten av 1970-talet och min teoretiska referensram är till grunden psykodynamisk och vid behov arbetar jag med inslag av KBT i min behandling.

Jag tar emot för konsultationer, stödkontakter, kristerapier, korttidsterapier, långtidsterapier och handledning. Min privata verksamhet sker inom ramen för en psykiatrisk mottagning. Nära samarbete kan således etableras om det utöver terapi behövs farmakologisk/medicinsk behandling, försäkringsmedicinsk handläggning mm.

Jag har mångårig klinisk erfarenhet samt utbildat och handlett blivande psykoterapeuter vid Stockholms läns landstings Psykoterapiinstitut, anordnat flera Psykoterapimässor, varit medförfattare till flertal forskningsrapporter och terapiboken På lång sikt samt blivit intervjuad vid ett flertal tillfällen i olika tidskrifter som t.ex. Hälsa angående olika psykologiska frågor.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, i Riksföreningen Psykoterapicentrum och i IPA (International Psychoanalytical Association).


Kontakt:

Adress: Bredgränd 2, 111 30 Stockholm

Telefonnummer: 0704 835 664.
Det går alltid bra att lämna ett meddelande (säg numret två gånger!), så ringer jag upp snarast möjligt.
Jag nås säkrast måndag till torsdag 08.00-08.30.

Det går även bra att kontakta mig via e-post. sonja.hardelin@ptj.se